PAC 1: Informe Statista

Comunicacio i continguts en social media aula 1
Públic

BeReal és una xarxa social creada l’any 2020 a França. L’eslogan principal i literalment el seu nom indica que “ser real” és l’objectiu d’aquesta aplicació, gràcies als informes de Statista analitzarem i ens adintrarem en perquè és la xarxa social més descarregada mundialment dos anys després de la seva creació….

Informe Statista

Comunicacio i continguts en social media aula 1
Públic

Bona tarda! L’informe que he decidit analitzar es centra en la xarxa social BeReal i el seu gran creixement en aquest darrer any 2022.
Aquest és l’enllaç,
https://www-statista-com.eu1.proxy.openathens.net/statistics/1338262/bereal-app-downloads-worldwide/

Repte 1 – Activitat 1: Audiències i algoritmes dels social media